SEÇİM TAKVİMİ

GELEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER

Erasmus Gelen Öğrencilerin Başvurularının Alınması

Gelen Öğrencilere tanışma toplantısı ve yemek düzenlenmesi, ikamet tezkeresi işlemleri ve ders seçim süreci

Gelen Öğrencilerin Dönüş işlemleri; sertifikalarının ve transkriptlerinin hazırlanması ve öğrencilere teslimi

İkili Anlaşmaların takibi, imzalanması, danışmanlık yapılması, bölüm koordinatörleri ile koordinasyonlu şekilde yürütülmesi

ULUSAL AJANSA YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER

Teklif Çağrısı: Akademik ve idari birimlerden Erasmus programı kontenjan taleplerinin alınması

Teklif Çağrısı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve bütçe planlaması yapılması

Ulusal Ajansla bir sonraki akademik yıl için kontenjan ve hibe talebinin bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

Ulusal Ajansa ara rapor hazırlanması ve gönderilmesi

Ulusal Ajansla ek sözleşme yapılması

Ulusan Ajans için Final Raporunun Hazırlanması: Ulusal Ajansa tamamlanmış akademik yıla ait, öğrenim görme, staj, gelen öğrenci ve personel hareketliliğine dair raporlamanın yapılması. Sözel raporun hazırlanması.

İlana Cıkma Prosedürü

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Erasmus personel hareketliliği seçim ilanının hazırlanması, başvuruların alınması

Personel seçimi ve sonuçlarının açıklanması

Seçilen personelin İşlemleri: Bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi, evrak takibinin yapılması, evrakları tamamlanan personelin hibe ödemelerinin yapılması

Erasmus öğrenim görme seçim ilanının hazırlanması, öğrencilerin başvurularının alınması

Tanıtım toplantıları yapılması, koordinatörlere bilgilendirme toplantıları

Yabancı dil sınavının yapılması, başvuruların değerlendirilmesi, sonuçların açıklanması, seçilen öğrencilere oryantasyon yapılması

Seçilen öğrencilere pasaport yazıları, vize kolaylık yazılarının yazılması, erasmus evraklarının takibi ve toplanması, erasmus hibelerinin %70 ödemesinin yapılması

Erasmus dönemini tamamlayıp dönen öğrencilerin evraklarının alınması, derslerin tanınma işlemelerinin takibi ve koordinasyonu, öğrencilerin kalan %30 hibe ödemelerinin yapılması

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus staj seçim ilanının hazırlanması, öğrenci başvurularının alınması, tanıtım toplantıları yapılması, koordinatörlere bilgilendirme toplantıları

Yabancı dil sınavının yapılması, başvuruların değerlendirilmesi, sonuçların açıklanması ve seçilen öğrencilere oryantasyon yapılması

Seçilen öğrencilere pasaport yazıları, vize kolaylık yazılarının yazılması, erasmus evraklarının takibi ve toplanması, erasmus hibelerinin %70 ödemesinin yapılması öğrencilerin başvurularının alınması

Erasmus stajını tamamlayıp dönen öğrencilerin evraklarının alınması, derslerin tanınma işlemelerinin takibi ve koordinasyonu, öğrencilerin kalan %30 hibe ödemelerinin yapılması