Koordinatörler

Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Korkut Uluç İŞİSAĞ [email protected]

Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç. Dr. Ali Akın AKYOL [email protected]

Hukuk Fakültesi
Dr. Burçak TATLI [email protected]

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Selma KALYONCUOĞLU [email protected]

İletişim Fakültesi
Prof.Dr.Serdar ÖZTÜRK [email protected]

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ablak GÜRBÜZ [email protected]

Polatlı İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ [email protected]

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Banu H. GÜRCÜM [email protected]

Turizm Fakültesi
Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK [email protected]

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Öğr. Gör. Dr. Murat GÜREL [email protected]

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selmin SÖYLEMEZ [email protected]

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Doç. Dr. Afşin ŞAHİN [email protected]

Tapu Kadastro Yüksekokulu
Doç. Dr. Ender GÜLER [email protected]
Öğr.Gör.Dr. Yunus Emre AYDINBAŞ [email protected]

Adalet Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Öznur NALÇINKAYA [email protected]

Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Mehmet DEĞER [email protected]