Koordinatorler

Edebiyat Fakültesi  
Dr. Öğr. Üyesi Korkut Uluç İŞİSAĞ [email protected]
   
Güzel Sanatlar Fakültesi  
Doç. Dr. Ali Akın Akyol [email protected]
   
Hukuk Fakültesi  
Dr. Burçak TATLI [email protected]
Arş. Gör. Fahri Erdem KAŞAK [email protected]  
   
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
      Dr. Öğr. Üyesi Selma KALYONCUOĞLU    [email protected]
   
İletişim Fakültesi  
Prof.Dr.Serdar ÖZTÜRK [email protected]
   
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi  
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ablak Gürbüz [email protected]
   
Polatlı İlahiyat Fakültesi  
Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ [email protected]
   
Sanat ve Tasarım Fakültesi  
Prof. Dr. Banu H. Gürcüm [email protected]
   
Turizm Fakültesi  
Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK [email protected]
   
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı  
Öğr. Gör. Dr. Murat Gürel [email protected]
   
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  
Doç. Dr. Celal Taşdoğan [email protected]
   
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu  
Doç. Dr. Afşin ŞAHİN            [email protected]
Arş. Gör. Feyza ERŞİN [email protected]
   
Tapu Kadastro Yüksekokulu  
Doç. Dr. Arıl CANSEL [email protected]
Vekaleten: Öğr. Gör. Yunus Emre AYDINBAŞ [email protected]
   
Yabancı Diller Yüksekokulu  
Kapalı.  
   
Adalet Meslek Yüksekokulu  
Öğr. Gör. Öznur Nalçınkaya  [email protected]
   
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  
Öğr. Gör. Suay Karaman [email protected]
   
Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  
Polatlı Sosyal Bilimler ile ortak.