Erasmus+ Öğrenci Staj Haraketliliği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü olarak Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında, 11.02.2019 tarihinde On (10) öğrenci için ilana çıkılacaktır. Öğrenci Staj Hareketliliği 2019 Yaz Dönemini kapsamaktadır. Başvuru şartları daha sonra Erasmus+ web sayfamızda yayınlanacaktır. Yurt dışı birimlerden staj davet mektuplarının alınması doğrultusunda ilgili Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Erasmus birimlerinin bu konuda öğrencileri bilgilendirmeleri gerekmektedir.