Ders Verme

Erasmus + Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus +  personel ders verme hareketliliği; Türkiye'de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 2 gün en çok 2 ay süre ile AB üye ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilik en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa’daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük/haftalık hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Hareketlilikten yararlanacak personele; 5 faaliyet günü ve 2 gün yol olmak üzere 7 günlük hibe ödemesi yapılır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Ülke

Günlük Hibe

Miktarları (€)

Grup A

Danimarka, Hollanda, İrlanda, İngiltere, İsveç

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, İsviçre, İtalya, İzlanda, Lihtenşayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan, Türkiye

126

Grup C

Almanya, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Makedonya

108

Grup D

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

Seyahat gideri ödemeleri ile ilgili önemli noktalar

Personelin seyahat masrafları, gideceği mesafe dikkate alınarak hesaplanmakta olup; masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil bir katkı niteliğindedir.

Seyahat Mesafesi (km)

Miktar (€)

10 - 99 20

100 - 499

180

500 - 1999

275

2000 - 2999

360

3000 - 3999

530

4000 - 7999

820

8000 ve üstü

1300

 

Mesafe hesaplayıcı için;

Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm web adresi kullanılmaktadır.

Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. Kişi bu giderlerini kendisine verilen günlük/haftalık hibeden karşılamak durumundadır.

 

Ders Verme Hareketlilik Anlaşması 

Ders Verme Hareketliliği Oryantasyon Sunumu

Yurtdışı Görevlendirme Dilekçesi

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREVLENDİRME FORMU